Етичен кодекс

Кодекс за бизнес поведение и етика

Този етичен кодекс определя начина на работа на KilianTrade, взаимоотношенията са фирмата с клиентите по отношение на законите, етиката и интересите на клиентите.

I. Спазването на закони, правила и регламенти

Служителите трябва да следват приложимите закони, правила и наредби по всяко време. Услугите които фирмата предлага са в интерес на клиентите, но само тогава, когато не противоречат на законите и наредбите.

II. Конфликт на интереси

Килиан Трейд предоставя качествени услуги на своите клиенти, защитава интереса на клиентите си, но това не трябва да бъде за сметка на други клиенти или против интересите на фирмата. При възникване на конфликт на интереси същият следва да се разгледа от ръководството на фирмата. Килиан Трейд няма да толерира конфликт на интереси и да предпочете един клиент пред друг, защото за нас всички клиенти са равни и заслужават еднакво добро обслужване.

III. Търговия с вътрешна политика

Не се допуска по никакъв начин изкривяване или излизане от рамките на политиката на фирмата, която е определена с документ. Никой служител не следва да продава за собствена сметка вътрешна информация, чрез което да се облагодетелства.

IV. Дискриминация и тормоз

Килиан Трейд е против всякакви форми на дискриминация и тормоз на клиентите. Независимо от това какъв е цвета на кожата на клиента или неговия пол, той е клиент на Килиан Трейд и ще бъде обслужен както всички останали. За нас всички клиенти имат равни права.

V. Етика

Обслужваме нашите клиенти качествено, бързо и без никакви компромиси. Учтивото държание е принцип при обслужването на клиента, за да може всички наши клиенти да се чувстват добре.

VI. Фиксирането на цените

Цените на услугите са фиксирани за всички клиенти. Не правим предпочитания при избора на цена за даден клиент по някакъв принцип, който би нарушил точка 4.

VII. Подкуп; Плащания на правителствените служители

Килиан Трейд не дава и не приема подкупи. Не се приемат и подаръци, които биха могли да бъдат използвани под някаква форма за подкуп. По никакъв начин не приемаме от клиенти неща, които биха имали някаква стойност и на база на която клиента би могъл да иска по-изгодни условия или цени от фирмата.

VIII. Резултати и отчетност

Килиан Трейд публикува постигнатите резулати честно и без никакви изменения или допълнения. Не се допуска никакво манипулиране или компромис с постигнатите резултати, които се показват на клиентите.

IX. Нарушения

В случай, че клиент има проблем бил той технически или от друг характер, той следва първо да се обърне към фирмата за неговото разрешаване, а не да търси веднага регулативните органи. Възможни са технически проблеми породени от форсмажорни обстоятелства, за които фирмата не може да носи отговорност. Всички спорове между фирмата и клиент следва да се разгледат първо от двете страни.

X. Законност

Килиан Трейд по никакъв начин няма да наруши законите и няма да предприеме действия, които биха влезли в противоречие с правила, норми и закони. При забелязани пропуски от страна на клиент, той следва веднага да се обърне към фирмата за неговото отстраняване.

Risk Disclousure The information presented In this website does not comprise a prospectus of securities for or purchase any securities, currency pair and neither this document nor anything from the website shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. Any opinions, news, research, analyses, prices, or other information contained on this website should be considered as general market commentary, and does not constitute investment advice. Kilian Investment will not accept liability for any loss or damage, including without limitation to, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information. . The content of the website is only information and should not be reproduced or redistributed to any other person Trading Forex/CFD & Options on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade any such leveraged products you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with trading on margin, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts. Clients must maintain an adequate amount of margin to sustain their positions, if equity levels drops to 10% of used margin, a margin call will occur. It is the investor’s responsibility to maintain a sufficient level of margin SPECIFIC RESTRICTIONS FOR THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA: The information presented therein may not be transmitted to, or distributed within, the United States of America or Canada or their respective territories or possessions, nor may it be distributed to any United States person or any person resident in Canada. The opinions, estimates and projections contained in this report are subject to change without notice. The information contained in this report has been compiled from sources believed to be reliable but no representation or warranty, express or implied concerning to the report’s accuracy, completeness or correctness.


Рискове при валутна търговия Съдържанието от интернет страниците има информативен характер и не подтиква към търговски операции. Търговията на валутния пазар е рискова дейност и вероятността да бъдат реализирани загуби е голяма. Читателят разбира рисковете от валутната търговия на международния пазар и по никакъв начин не може да държи отговорен фирмата, неин служител или което и да е било друго лице, отговорно за всяка загуба, възникнала в резултат на това, че се е доверил на тези прогнози или коментари и е осъществил търговска дейност, съобразявайки се с тях. Фирмата използува качествена информация за разработването им, но пред вид сложността и многофакторността на международния пазар не гарантира ефективността на разработените прогнози и коментари. Настоящите анализи, прогнози и коментари и всички други технически или други средства, които се изпращат или са поместени в интернет страницата имат за цел подпомагане и улесняване на търговската дейност на читателите, изготвени са добросъвестно и добронамерено. За своите инвеститорски цели читателят може да ползува допълнителна информация. Читателят взима инвестиционни решения самостоятелно и извършва търговска дейност на свой риск и за своя сметка. Читателят внимателно преценява дали валутната търговия е подходяща за него с оглед на финансовото му състояние и инвестиционни цели. Инвестициите на валутния пазар са подложени на риск от постоянни колебания на пазарните стойности. Инвеститорът следва да има пред вид, че неговите инвестиции могат да понесат пълни или частични загуби. Въпреки добронамерения характер на информацията фирмата не гарантира краен положителен резултат и не поема отговорност за верността на предоставената информация, както и не следва да бъде отговорна за евентуални разходи, загуби, щети, свързани с използуване на информацията от страницата. Промяната на информицията става без предварително предупреждение.