За нас

Казват, че търговията на валутния пазар Форекс е самотна дейност, че трейдинг е бизнес за индивидуалисти?

Ние, в Kilian Trade, не мислим така!

Търговията на финансовите пазари е еднакво сложно занятие както за начинаещи, така и за напреднали в областта. Независимо от своя опит, успехи и знания, всеки трейдър има нужда да продължи своето развитие, да научава нови техники и стратегии, да сверява часовника си с другите трейдъри, дори да взаимства техния подход. Осигуряването на непрекъснат поток от нови знания е градивен елемент в кариерата на всеки трейдър.


За да следите склучващото се на пазара и да разполагате с необходимата информация, навсякъде и по всяко време, ви е необходим надежден партньор.


Именно затова създадохме Kilian Trade. Компания, изградена от професионалисти с дългогодишен опит като идивидуални и институционални трейдъри, обединени от идеята за развитие в областта и постигане на все по-добри търговски резултати. В www.kiliantrade.com, екип от трейдъри споделят своето виждане за пазарите, горещи инструменти с предстоящи движения, изгодни нива и време за сключване на сделки, продължителност на задържане на позиции и други.


Трейдърските умения се комбинират с огромния преподавателски опит на нашия екип, даващ възможност да предложим още една иновативна услуга - персонална консултация. Независимо каква методология използвате, нашите специалисти могат да я оптимизират, да добавят нещо от тях или да решат конкретен проблем.


Разбира се, всичко гореописано е просто едно добро начало. Базирани на него, ние ще се стремим във всеки момент да подобряваме вашето състояние, увеличавайки реалната полезност, която вие, нашите клиенти и приятели получавате.

Risk Disclousure The information presented In this website does not comprise a prospectus of securities for or purchase any securities, currency pair and neither this document nor anything from the website shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. Any opinions, news, research, analyses, prices, or other information contained on this website should be considered as general market commentary, and does not constitute investment advice. Kilian Investment will not accept liability for any loss or damage, including without limitation to, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information. . The content of the website is only information and should not be reproduced or redistributed to any other person Trading Forex/CFD & Options on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade any such leveraged products you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with trading on margin, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts. Clients must maintain an adequate amount of margin to sustain their positions, if equity levels drops to 10% of used margin, a margin call will occur. It is the investor’s responsibility to maintain a sufficient level of margin SPECIFIC RESTRICTIONS FOR THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA: The information presented therein may not be transmitted to, or distributed within, the United States of America or Canada or their respective territories or possessions, nor may it be distributed to any United States person or any person resident in Canada. The opinions, estimates and projections contained in this report are subject to change without notice. The information contained in this report has been compiled from sources believed to be reliable but no representation or warranty, express or implied concerning to the report’s accuracy, completeness or correctness.


Рискове при валутна търговия Съдържанието от интернет страниците има информативен характер и не подтиква към търговски операции. Търговията на валутния пазар е рискова дейност и вероятността да бъдат реализирани загуби е голяма. Читателят разбира рисковете от валутната търговия на международния пазар и по никакъв начин не може да държи отговорен фирмата, неин служител или което и да е било друго лице, отговорно за всяка загуба, възникнала в резултат на това, че се е доверил на тези прогнози или коментари и е осъществил търговска дейност, съобразявайки се с тях. Фирмата използува качествена информация за разработването им, но пред вид сложността и многофакторността на международния пазар не гарантира ефективността на разработените прогнози и коментари. Настоящите анализи, прогнози и коментари и всички други технически или други средства, които се изпращат или са поместени в интернет страницата имат за цел подпомагане и улесняване на търговската дейност на читателите, изготвени са добросъвестно и добронамерено. За своите инвеститорски цели читателят може да ползува допълнителна информация. Читателят взима инвестиционни решения самостоятелно и извършва търговска дейност на свой риск и за своя сметка. Читателят внимателно преценява дали валутната търговия е подходяща за него с оглед на финансовото му състояние и инвестиционни цели. Инвестициите на валутния пазар са подложени на риск от постоянни колебания на пазарните стойности. Инвеститорът следва да има пред вид, че неговите инвестиции могат да понесат пълни или частични загуби. Въпреки добронамерения характер на информацията фирмата не гарантира краен положителен резултат и не поема отговорност за верността на предоставената информация, както и не следва да бъде отговорна за евентуални разходи, загуби, щети, свързани с използуване на информацията от страницата. Промяната на информицията става без предварително предупреждение.